Yahudiler dünya ve para…

Kadim öğreti!

Bir önceki yazıda “Katar’ın Hamas’a her ay on binlerce doları elden verdiğini bu teslimatın İsrail ajanlarının gözetiminde yapıldığını” yazmıştım. İsrail bu ödemelere neden göz yumuyor hatta yardım ediyordu?

Çünkü Abraham’a (Hz. İbrahim) “Tanrısı zengin olun, barışı/güvenliğinizi parayla satın alın” buyurmuştu.
(Jacques Attali Yahudiler, Dünya ve Para) Netanyahu’nun da “bu kadim öğretiyle Hamas’ın eylemsizliğini satın alma politikası uygulamış olabileceği” yorumları yapılmakta.

Jacques Ottali’nin “Yahudiler, Dünya ve Para” kitabına göre Tanrı İbrahim’e “barışın (güvenliğin) ancak parayla satın alınacağını” söylemiş. 

“Sen ve kavmin, kimsenin yanında çalışmayacaksınız, kendi işlerinizi yapacaksınız, birbirinize yardım edeceksiniz. Birbirinize borç verdiğinizde faiz almayacaksınız. Ama sizden olmayanlardan faiz alabilirsiniz” demiş. 

Bütün dünyada sadece 15 milyon Yahudi var. Bunların 7 milyonu İsrail’de.  

Dünya nüfusu ise 7 milyar dolaylarında. 

İsrail, kuruluşundan bu yana kadim “barışı satın al” öğretisini uyguladı. Yani “Pax İsrailoğulları!..” Ancak Hamas’a işlemedi bu öğreti. Tutmadı. Çünkü Hamas’ın hedefi “sıfır İsrail’dir.” Ama Hamas değilse bile 7 milyar dünya nüfusunun büyük kısmı  

İsrail’in manyetik alanında… 

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya hatta -Hamas’ı “baş belası” gören, kendilerine de sirayet edeceği kuşkusu nedeniyle silinmesini isteyen- çoğu  

Arap ülkesi de bu manyetik alanda. 

Onları arkasına alarak Hamas’a, Hizbullah’a, İran’a karşı kendi topraklarına sağlam basıyor. 

Gerçi ABD Başkanı Biden “İsrail Gazze’de desteğini yitirmeye başladı” dedi, ama bu bir kesin tavırdan çok iç kamuoyunun gazını almak amaçlı “göstermelik söylem” olabilir. 

Çünkü aynı Biden bir gün önce de Kongreyi aşarak “acil durum” etiketiyle İsrail’e silah ve mühimmat sevki kararına imzayı bastı. 

YAHUDİ TARİHİNİN BAŞI 

Prof. Muazzez İlmiye Çığ “İbrahim Peygamber” kitabında Tanrı’nın İbrahim’le konuşmasının “Yahudi tarihinin başlangıcı olarak kabul edildiğini” yazar. 

Bu konuşma sonrası Abraham sünnet olur. Kendi kavminden olan erkek çocukları da doğduklarından 8 gün sonra sünnet edilir. “Sünnet tek Tanrıya inancın” kanıtıdır. 

Tanrı İbrahim’i kutsamıştır.  

İbrahim (Abraham) 100 yaşındayken oğlu İshak doğar. Onun da oğlu Yakup’tur. Tanrısı onları da kutsar. Yakup serpilip büyüdüğünde güçlü kuvvetlidir. Birgün şafakla birlikte “bilgeliğinin kendisini alt ettiğini” itiraf eden bir melekle “güreş” tutar. 

Melek ona “bundan sonra senin adın Yakup değil, İsrail olacak” der. (Jacques Attali-Yahudiler, Dünya ve Para) 

“İsrailoğulları” böylece oluşur. Güreş nedeniyle Yakup’un uyluğunda kalıcı bir aksama oluşur. Bu yüzden Yahudiler uyluk başı üzerindeki kalça etini yemezler. 

İLK TOPRAK 

Ve… “Parayla satın alınmış ilk toprak.” Eşi Sara 127 yaşında ölünce Hz. İbrahim (Abraham) Batı Şeria’nın güneyinde, Kudüs’e 30 km. uzaklıktaki Hebron’da (al-Halil) içinde bir mağara olan zeytinliklerle çevrili toprak parçasını 3 bin 400 gram gümüş karşılığı 400 Şekel’e satın alır. Sara’yı o mağaraya gömer. 

Tanrısı Abraham’a (onun soyundan geleceklere) “Büyük Nehir’den (Nil) Fırat’a kadar iki nehir arasında toprakları” vadetmişti. 

Hebron’daki (al-Halil) mağara ve zeytinlik, parayla satın alınmış ilk İsrailoğulları toprağıdır. 

20. yüzyıl ilk yarısında Yahudiler Filistin’de “parayla toprak satın alma” kadim öğretisini sürdürmüşlerdir.

HZ. İBRAHİM’İN DİNİ

Peki Abraham  

(Hz. İbrahim) Musevi miydi? Tarihçiler, teologlar tartışıyorlar. 

Ama “sünnet” gibi kanıtlar öne sürülse de Abram’ın (Abraham /Hz. İbrahim) tek Tanrıya inanması esnasında Musevilik yoktu ki… 

Bununla beraber Yahudiler onu kendi “ata peygamberlerinden” sayarlar. Fakat Hristiyanlar da Abraham’ı peygamber olarak tanırlar. Bunun için de “Şeriat ”la, “iman” arasındaki farka dayanırlar. “İman öncelikleridir” derler. “Abraham’ın sünnet olmadan tek Tanrı’ya iman ettiğini” söylerler. 

………………….. 

Ya Müslümanlar? 

Kutsal kitap Kur’an’a göre Hz. İbrahim “Hanif’ti. Müslim’di. Puta tapanlardan değildi.” 

(Ey Muhammed) De ki; “Tanrı doğru söyledi. Hanif olarak İbrahim’in dinine uyun.  

O puta tapanlardan değildi.” 

“Hanif”in anlamı da yazayım…  

Kutsal kitaplar henüz inmeden tek Tanrıya  

inanlara Arapçada “Hanif” deniyor.  

“Kuşkusuz İbrahim Tanrıya boyun eğip Hanif olarak ibadet eden bir ümmetti.” 

“Hani Tanrısı ona (İbrahim’e) Müslim ol demişti. O da alemlerin rabbine Müslim oldum” demişti.  

“Ey ehil kitap. İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirilmiştir.”  

“Doğrusu İbrahim’e en yakın olanlar,  

ona uyanlar, peygamber Muhammed’le  

ona inananlardır.” 

TEOLOJİ VE SAVAŞ 

Üç tek Tanrılı dinin de peygamberleri olarak inandığı Hz. İbrahim “birleştirici” olabilir. 

Nitekim… Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’le 15 Eylül 2020’de Abraham Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla o ülkeler İsrail’i egemen devlet olarak tanıdı. 

Diplomatik ilişkileri başlatmayı kabul etti. 

Yakın gelecekte Abraham Anlaşması kapsamına Suudi Arabistan’ın da girmesi için görüşmeler başlamıştı. Kadim “barışı/güvenliği” ekonomiyle satın almak/sağlamak süreci Hamas’ın barbarca saldırısıyla donduruldu. 

………………….. 

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ve onun savaş kabinesinin 9 haftadır Gazze’yi bombardımanı ve 10 bin dolaylarında çocuk, kadın dahil sivilleri öldüren katliamı da “kadim öğretiyle” çelişmekte, çatışmakta… 

İsrail dünyada “kadim öğretiyle”  

sağladığı desteği, giderek kaybetmeye başlamış bulunmakta.  

“Tanrının güreşçisi” anlamına gelen “İsrail” adını Hz. Yakup’a  

güreştiği melek vermişti. Ama…  

Tanrı “binlerce yıl süren dini cinayetlere” de salt İbraniler için son vermişti. 

Yahudi halkı için “uzlaşma, şiddetin yerini almalıydı. Yahudiler şiddete karşı nefret duymalıydılar…” (Jacques Attali -Yahudiler, Dünya ve Para) 

Nefsi müdafaayı çok aşan “sivil katliama” İsrail’in nokta koyma zamanıdır. 

Gazze’de olanlar “güreş” değil. 

Kan ve ölüm… 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir