Bilim Kurulu’ndan güvenli yapı uyarısı

Beton Bilim Kurulu, betonun deprem sırasında işlevini yitirmemesi için yumuşak kata, kısa kolona izin verilmemesi, denetim sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda uyardı. Akademik değerlendirmede son yıllarda birçok ilde meydana gelen depremlerde de 6 Şubat depremlerinde de onbinlerce yapının yıkılma nedenleri 6 maddede şöyle özetlendi:

İŞTE 6 NEDEN

– Yanlış projelendirme/tasarım. (Zayıf kolon güçlü kiriş, kısa kolon, yumuşak kat, ağır döşeme gibi)

– Proje dışına çıkılması.

– Zayıf zemin.

– Malzeme kusurları. (Betonda elenmemiş, yıkanmamış deniz kumu ve dere çakılı, şantiyede su ilave edilmiş betonlar gibi.)

– Yapısal elemanların ve yapının sonradan, projesi dışında değiştirilmesi. (Kolon kesilmesi, ilave kat çıkılması)

– Bitişik nizam ve döşeme kot farkı. 

YAPILMASI GEREKENLER

Güvenli ve sağlıklı bina inşa edebilmek için yapılması gerekenler ise 6 maddede şöyle toplandı:

– Zemin etüdü (bir bina fay hattı üzerine, dere yatağına, heyelan bölgesine inşa edilmemelidir.)

– Tasarım (Standartlara uygun bir projenin bütün ayrıntılarıyla birlikte denetlenmiş şekilde hazır olması gerekir; kesit yetersizlikleri, zayıf kolon-kuvvetli kiriş, kısa kolon, kolon-kiriş birleşimlerinde etriyelerin sıklaştırılmaması gibi önemli kusurlar önlenmiş olmalıdır.)

– Malzeme seçimi, işlenmesi/yerleştirilmesi (betonarme inşaat taşıyıcı malzemeleri olarak beton ve donatı çeliği bileşenleri de ayrı ayrı ve birlikte büyük öneme sahiptir.)

– Montaj ve işçilik (en çok aksayan aşama; donatıların uygun çapta ve doğru seçilmemesi, doğru bir biçimde işlenmemesi.)

– Denetim (inşaat uygulamasının çok aksayan ve ihmal edilen aşaması olup, son yıllarda olumlu sayılabilecek değişiklikler yapılmasına karşın, sistemde anlayış, yetkinlik ve etkinlik anlamında ciddî aksamalar vardır, giderilmelidir.)

– Bakım, onarım ve gerekli ise güçlendirme.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir